Park Etnograficzny w Tokarni, jest piękny

Czytając Wasze pytania, ostatnio natknęłam się na reportaż o Parku Etnograficznym w Tokarni, jest to niezwykłe miejsce na mapie Polski.
Park Etnograficzny znajduje się w pięknym Muzeum Wsi Kieleckiej, znaleźć ten Park można przy trasie prowadzącej z Krakowa do Kielc, nie można go ominąć. Z tego, co się dowiedziałam, po wejściu do Parku każdy turysta zostaje przeniesiony w czasy XVIII i XIX wieku, na pewno taka wycieczka Wam się spodoba.
W Parku Etnograficznym polecam odwiedzić stare domostwa, budynki folwarcze, obiekty sakralne i zagrody wiejskie. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim Dwór z Suchedniowa z XIX wieku, Spichlerz Dworski ze Złotej i rogowski Kościół Matki Bożej Pocieszenia.
Park Etnograficzny w Tokarni obejmuje swoim zasięgiem całą Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Sandomierską i Góry Świętokrzyskie.
A oto zdjęcia z Parku Etnograficznego: